Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na sesji fotograficznej jest Małgorzata Mańkowska – fotograf.
 2. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem:
 1. poczty tradycyjnej na adres:62-023 Kamionki ul. Na Skraju Lasu 42;
 2. poczty e-mail: kontakt@gosiamankowska.pl
 3. numeru telefonu: 608 034 733
 1. Twoje dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych działalności fotograficznej Małgorzaty Mańkowskiej w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.
 3. Podstawą prowadzenia tych operacji jest Twoja dobrowolna, wyraźna zgoda, która może zostać przez Ciebie cofnięta w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a w przypadku zgłoszenia reklamacji także przez czas niezbędny do dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 6. Administrator, w celu przygotowania, obróbki oraz publikacji i dystrybucji materiałów będzie wspierał się pomocą firm zewnętrznych takich jak podmioty obsługujące systemy informatyczne i udostępniające narzędzia informatyczne, marketingowe.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 9. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Twoje dane nie będą profilowane.
 12. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator zaznacza jednak, że nie posiada kontroli nad działaniami odbiorców fotografii i nie może wykluczyć dalszego przekazania przez nich kopii danych innym osobom.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.