Zapisując się na sesję lub zamawiając fotoreportaż, akceptujesz poniższe zasady współpracy – zapoznaj się z nimi

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 03.10.2023.

 1. Fotograf zobowiązuje się do wykonania sesji zdjęciowej lub fotoreportażu z uroczystości. Ponadto zobowiązuje się także do wykonania retuszu i modyfikacji graficznych wykonanych zdjęć.
 2. Fotograf oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonania sesji zdjęciowej / fotoreportażu z zachowaniem najwyższej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności.
 3. Ceny i składniki poszczególnych pakietów są dostępne na stronie www, na profilach społecznościowych Fotografa lub przekazane w korespondencji.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 5. W celu rezerwacji terminu niezbędna jest wpłata zaliczki – na konto wskazane przez Fotografa. W przypadku sesji domowej/plenerowej zaliczka wynosi 100zł, w przypadku sesji w szklarni, w studio lub fotoreportażu zaliczka wynosi 200zł. Zaliczka dla oferty weselnej to 500zł. W przypadku rezygnacji z sesji / fotoreportażu zaliczka zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowawczych i nie zostanie zwrócona. W przypadku sesji z limitowanej oferty (np. sesje świąteczne) wysokość zaliczki może być inna – informację o wysokości zaliczki Fotograf przekazuje przed dokonaniem rezerwacji.
 6. Pozostała część wynagrodzenia powinna być wpłacona przelewem na konto najpóźniej w dniu sesji / fotoreportażu.
 7. Numer konta do wpłat: Koncept Małgorzata Mańkowska, ING 66 1050 1533 1000 0090 8214 8991
 8. Zmiana terminu: możliwa jest jednorazowa zmiana terminu sesji / fotoreportażu (w przypadku choroby uczestników, niesprzyjającej pogody – plener itp.). O tym fakcie należy poinformować Fotografa najpóźniej na 24h przed pierwotnie ustalonym terminem. UWAGA! Zmianę terminu sesji w studio lub szklarni należy zgłosić najpóźniej z 72-godzinnym wyprzedzeniem (jest to podyktowane zasadami wprowadzonymi przez właścicieli studia i szklarni, rezygnacja z terminu później niż z 72-godzinnym wyprzedzeniem powoduje utratę wpłaconej zaliczki, która jest przeznaczona przez Fotografa na opłatę za wynajem szklarni / studia).
 9. Nowy termin sesji / fotoreportażu jest ustalany w oparciu o aktualną dostępność Fotografa oraz (jeśli dotyczy) studia/szklarni.
 10. W przypadku sesji z limitowanej oferty (np. sesje świąteczne) zmiana terminu / zwrot zaliczki będzie możliwy tylko w przypadku, gdy na Wasze miejsce znajdzie się inny chętny.
 11. Zdjęcia w ciągu 7 dni po sesji / fotoreportażu wysyłane są w formie galerii do podglądu i wyboru przez Zamawiającego (nie dotyczy Pakietu FULL oraz Pakietu Weselnego). Galeria online służy tylko i wyłącznie do podglądu i wyboru zdjęć, ich pobieranie jest możliwe dopiero po przekazaniu Zamawiającemu plików w pełnej wersji, w każdym innym przypadku ich pobieranie i/lub zapisywanie i/lub udostępnianie jest zabronione.
 12. Wybrane przez Zamawiającego zdjęcia zostaną wyretuszowane i przekazane Zamawiającemu do pobrania w pełnej wersji (rozdzielczości) maksymalnie w ciągu 21 dni od wybrania zdjęć z galerii przez Zamawiającego (w Pakiecie FULL oraz Weselnym w ciągu 45 dni od daty sesji / uroczystości). Dodatkowe zdjęcia poza pakietem zostaną wyretuszowane i przekazane do pobrania po uiszczeniu opłaty za dodatkowe zdjęcia.
 13. Fotograf ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem, wyretuszowaniem i przygotowaniem zdjęć do przekazania Zamawiającemu.
 14. W przypadku, gdy Zamawiający nie wybierze określonej w umowie liczby sztuk zdjęć
  do obróbki w ciągu 14 dni od dnia wysłania galerii, o wyborze zdjęć do obróbki może zdecydować Fotograf.
 15. Odbitki / wydruki / albumy i pozostałe dodatki zostaną zamówione przez Fotografa
  po ostatecznym wyborze zdjęć przez Zamawiającego oraz po uiszczeniu opłaty
  za wszystkie dodatkowo wybrane zdjęcia / dodatki (jeśli dotyczy). Fotograf będzie na bieżąco informować Zamawiającego o statusie zamówienia.
 16. Standardowo odbitki i albumy (o ile oferta lub dodatkowe ustalenia nie mówią inaczej) są bezpłatnie wysyłane przez Fotografa do wskazanego paczkomatu. W przypadku nieodebrania paczki przez Zamawiającego, możliwy jest jej odbiór z siedziby Fotografa (w Kamionkach) lub ponowna wysyłka do Paczkomatu w cenie 20zł.
 17. Przed umówieniem się na sesję lub zamówieniem fotoreportażu Zamawiający powinien zapoznać się z portfolio Fotografa, dostępnym na stronie www oraz na profilach społecznościowych. Umawiając się na sesję akceptujecie styl fotografii i obróbki Fotografa, kadrowanie, klimat i kolorystykę zdjęć. Na końcowy wygląd zdjęć poza powyższymi duży wpływ ma także Wasze przygotowanie do sesji. Przed każdym spotkaniem otrzymujecie ode mnie niezbędnik stylistyczny – czyli zbiór informacji i rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas przygotowań.
 18. Fotograf zastrzega sobie wyłączność na obróbkę i modyfikację graficzną zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę/treść fotografii, łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów itp. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak zmiany rozdzielczości i współczynnika kompresji zdjęcia, które może wykonać Zamawiający, serwis prezentujący zdjęcia lub laboratorium przygotowujące odbitki (wydruki).
 19. Publikując zdjęcia (np. w serwisach społecznościowych) Zamawiający powinien za każdym razem wskazać dane autora „Gosia Mańkowska – fotografia rodzinna” poprzez oznaczenie jego profilu FB/IG.
 20. Fotograf zachowuje prawa autorskie do wszystkich wykonanych zdjęć. W celu przekazania praw autorskich na Zamawiającego konieczne jest sporządzenie dodatkowej oferty i podpisanie osobnej umowy.
 21. Standardowo Fotograf nie przekazuje Zamawiającemu nieopracowanych zdjęć oraz surowych plików RAW – w tym celu niezbędne jest przygotowanie dodatkowej oferty i sporządzenie osobnej umowy.
 22. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia RODO, dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania usługi i nie są przekazywane innym podmiotom.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.